Zpracování OÚ

Cookies

Nepoužíváme žádné soubory cookies pro reklamní účely nebo pro sběr dat z Vašeho počítače či telefonu, pouze pro statistiku a zlepšení uživatelského komfortu, typicky nastavení jazyka, optimalizace stránky pro konkrétní prohlížeč, apod. V případě, že s používáním cookies nesouhlasíte, můžete v nastavení svého prohlížeče vypnout jejich ukládání. Více informací najdete v nápovědě svého internetového prohlížeče nebo na webových stránkách www.allaboutcookies.org či www.youronlinechoices.com/cz. Pamatujte ale, že bez cookies nemusí modernější webové stránky fungovat správně.

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

V U&Sluno víme, že jakákoliv data jsou cenná. Víme také, že osobní údaje mají pro většinu lidí nevyčíslitelnou hodnotu. Proto jsme stanovili pravidla, na základě kterých je zpracováváme, a která jsou v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Abyste věděli, co se s Vašimi osobními údaji děje, připravili jsme pro Vás krátké shrnutí.

Vzhledem k tomu, jakou činností se zabýváme, příliš si nepotrpíme na různé formy agresivního marketingu, obtěžující telefonáty, neustálé přesvědčování, a další. Budujeme korektní B2B vztahy, našimi partery jsou právnické osoby. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu kontaktních údajů nezbytných pro korektní fungování obchodního vztahu; tedy – pokud jsme spolu v kontaktu – víme pravděpodobně, jakou pozici u svého zaměstnavatele zastáváte, jaké máte telefonní číslo, e-mailovou adresu a kde má Váš zaměstnavatel kanceláře. Ostatní údaje náš nijak nezajímají a ty výše zmíněné využíváme pouze proto, abychom mohli dělat svoji práci k všestranné spokojenosti.

Pokud v rámci těchto obchodních činností zpracováváme osobní údaje, děláme to především z právního titulu oprávněného zájmu společnosti U&Sluno, případně z titulu souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů. Považujeme za správné upozornit Vás, že ve většině případů považujeme nakládání s Vašimi osobními údaji za náš oprávněný zájem. Pokud jsme spolu už nějaké obchodní záležitosti a v důsledku toho došlo k uzavření smluvního vztahu, vnímáme to jako náš oprávněný zájem. Pokud jsme od Vás obdrželi historicky např. vizitku, poptávku e-mailem nebo přes dotazník, či jinou formu zájmu o naše služby a produkty, vnímáme to jako souhlas se zpracováním osobních údajů. Jiná forma těchto titulů, než na kterou jste zvyklí z komunikace, která se týká čistě fyzických osob, však neznamená, že byste přicházeli o svoje práva na kontrolu zpracování. Samozřejmě tak máte v souladu s GDPR možnost požádat nás o vymazání z databáze a ukončení veškerého zpracování, čemuž bezodkladně vyhovíme, nicméně to znamená, že přijdete o možnost být informováni o našich aktivitách. Doporučujeme tedy zvážit možné dopady takové žádosti na případné obchodní záležitosti.  Zároveň si samozřejmě ponecháme Vaše osobní údaje, pokud je jejich zpracování nutné k plnění legislativních povinností či smluvních vztahů.

S osobními údaji na základě výše uvedených právních titulů nakládáme v relativně malém rozsahu:

 • Ukládáme v obchodní databázi společnosti U&Sluno;
 • Používáme za účelem, který plyne z jejich označení – tedy kontaktování obchodních (i případných) partnerů;
  • Pozvánky na semináře, webináře a další oborové aktivity, které U&Sluno pořádá nebo je jejich partnerem;
  • Obchodní komunikace stran nabídek našich produktů či služeb; vždy B2B, vždy relevantní;
 • Nepředáváme třetím stranám, pokud jsme se spolu nedomluvili jinak. Pokud jsme se na tom domluvili, tak víte, jaké údaje předáváme a třetí stranu můžete chápat jako:
  • Dodavatele technologií, které implementujeme;
  • Subdodavatele, na kterých jsme se spolu domluvili;
 • Ukládáme na dobu 10 let od poslední aktivity
 • Zabezpečujeme jmennými přístupy do obchodní databáze, kterou spravujeme na vlastní infrastruktuře

Nad rámec tohoto zpracování může dojít k využití audiovizuálních materiálů, které obsahují osobní údaje, pro marketingové účely společnosti U&Sluno. Samozřejmě stojíme o dobré reference, o pochvalu od našich zákazníků. Proto je takový způsob zpracování občas nezbytný, nicméně v takových případech se vždy domluvíme předem na tom, zda a jak budeme osobní údaje využívat. Bez Vašeho souhlasu nebudeme.

Pokud máte zájem dozvědět se více o zpracování osobních údajů v U&Sluno, vznést námitku nebo požádat o opravu či pozastavení / vymazání, prosím kontaktujte našeho bezpečnostního manažera na adrese usluno@u-sluno.cz

Are you concerned about more information?Make no-obligation meeting with us

We are ready to answer Your questions concerning our company, activities, offered solutions and products and to give You full information. Don’t hesitate to contact us our services are here for You

Phone contact: +420 596 101 511

Contact form

Up

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line